KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikası-1

     İlkeleri dürüstlük, kalite ve yenilikçilik olan tecrübeli firmamız KAYA MÜHENDİSLİK;

 • Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 • Tüm süreçlerde, kamu-kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve pilot firma olmayı,

 • Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

 • Tüm çalışanlarda Kalite Yönetimi, çevreye saygı ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

 • Kamu-kurum, kuruluşları ve taşeronlarla güvene dayalı bir işbirliği içinde ülke ekonomisine fayda sağlayacak projelere imza atmayı,

 • Optimum ekonomi yönetimi ile en uygun ve en doğru çözümleri en hızlı biçimde üreterek sürdürülebilir çalışma anlayışı ile hizmet vermeyi,

 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve hedeflenen bütçe sınırları dahilinde eksiksiz tamamlamayı,

 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, yararlı, pilot bir kuruluş olmayı,

 • İş hacmini çağımızın gerektirdiği niteliklerle sürekli geliştirerek, standartları ileriye taşıyarak ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler üretmeyi,

     Kalite Politikası olarak benimsemiş ve belirlemişizdir.

Kalite Politikası -2

     Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri, Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri, Kadastro İşleri, Halihazır Harita Yapımı, Hidrografik (Batimetrik) Harita Yapımı, Fotogrametrik Harita Yapımı, Şeritvari Sayısal Halihazır Harita Yapımı İşleri, İmar Planı ve İmar Uygulaması Yapımı İşi, İnşaat Projeleri  alanlarında; mühendislik, inşaat, müşavirlik ve projelendirme konularında faaliyet gösteren KAYA MÜHENDİSLİK, etkinliğinin her aşamasında paydaşlarının, kamu-kurum ve kuruluşlarının, çalışanlarının memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile çevreye karşı yükümlüklerini göz önünde tutarak,

Sektörün önemli ve tecrübeli kuruluşlarından olan KAYA Mühendislik, kendini sürekli yenileyerek, kaynaklarını etkin ve planlı kullanarak, alanında söz sahibi olma hedefini geliştirme ve büyüme trendini yapılan her proje ile sürdürme gayretindedir.

     Bu doğrultuda;

 • Sektörünün değişen koşullarını izleyerek, gerekli ön hazırlıkları yaparak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

 • Hizmetlerimizin kalitesini, kamu-kurum ve kuruluşlarının memnuniyetini hedefleyen bir anlayışla güvence altına almayı ve sürekli geliştirmeyi,

 • Sektöründe; hizmet kalitesi, güvenirliği ve rekabetçi konumu ile tercih edilen bir mühendislik firması olmayı,

 • Kamu-kurum ve kuruluşlarının, ortaklarımızın, çalışanlarımızın bir bütünün parçası olduğu bilinciyle kurumsal yapılanmayı sürekli devam ettirmeyi,

 • Çalışanlarımızın katılımı ile çevre ve iş sağlığı – güvenliği güncel mevzuatına tam uyumun sağlanmasını,

 • Sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile çalışan ve iş kalitesini artırmayı,

 • Geri dönüşüme katkı sağlamayı, çevreye zarar vermemeyi ve toplumda çevre duyarlılığının gelişmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı,

 

TÜM PAYDAŞLARIMIZA, KAMU-KURUM VE KURULUŞLARINA, TEDARİKÇİLERİMİZE, ÇALIŞANLARIMIZA VE TOPLUMA BEYAN VE TAAHHÜT EDİYORUZ.

Kaya Müh_9001_Logo_Kullanım_ENG.png
 • LinkedIn - Grey Circle